BIBLIOTEKA

Dobrodošli u biblioteku! Segment portala „Bulevar Umetnosti“ u okviru kojeg ćete moći pročitati i preuzeti različite besplatne i javno dostupne publikacije iz oblasti umetnosti i kulture. Ukoliko imate publikaciju koju biste podelili sa nama i našim posetiocima, možete kontaktirati sa nama putem kontakt stranice.

U biblioteci moći ćete i da pročitate sve do sada objavljene brojeve magazina „Bulevar“, a koji su nastali u produkciji našeg udruženja „Bulevar Umetnosti“.

bum 11 m

  bum01 bum02 bum03 bum04 bum05

  bum06 bum07 bum08 bum09 bum10

Atlas galerija i izlagačkih prostora u Srbiji, 2014/15

U ovoj publikaciji, u formi adresara, predstavljene su galerije i izlagački prostori u Srbiji čiji se rad finansira sredstvima iz budžeta svih nivoa vlasti. Publikacija sadrži: osnovne podatke i grafičke prikaze galerija i izlagačakih prostora, opis istraživanja čiji je publikacija deo, upitnik koji je korišćen u drugoj fazi istraživačkog projekta „Programske i poslovne politike galerijskih i izlagačkih prostora u Srbiji“, kao i objašnjenje zasebnih segmenata složenog upitnika.