PRIJEM U ČLANSTVO UDRUŽENJA „BULEVAR UMETNOSTI‟

U 2016. godini Udruženje "Bulevar Umetnosti" organizovaće konkurs za prijem novih članova koji će trajati od 01. septembra do 1. novembra. Samo će prijave pristigle u tom periodu biti razmatrane.

Udruženje „Bulevar Umetnosti‟ otvoreno je za sve koji smatraju da svojm članstvom i aktivnim učestvovanjem mogu da doprinesu ciljevima oko kojih smo se okupili. Svaki potencijalni član Udruženja mora biti detaljno upoznat i saglasan sa ciljevima Udruženja, kao i načinom na koji ono funkcioniše. Isto tako je neophodno pogledati i upoznati se sa samim Statutom, koji se nalazi na sajtu. Drugih posebnih uslova nema, ali Upravni odbor zadržava pravo odbijanja prijave, gde će u tom slučaju obavestiti podnosioca o razlozima.

Prijava za članstvo u Udruženje „Bulevar Umetnosti‟ funkcioniše na sledeći način:

  • Preuzmite i popunite prijemni formular.
  • Popunjeni formular nam pošaljite na imejl adresu: .
  • U roku od sedam dana biće kontaktirano sa vama od strane našeg tima.

Formular za prijem u Udruženje možete preuzeti ovde:
FORMULAR ZA PRIJEM U ČLANSTVO

Napomena:

Prijem novih članova kao i informativni razgovori obavljaju se u zakazanim terminima na sastancima Udruženja u našim prostorijama, u Ulici Budimska br. 3. Više informacija o tome možete dobiti pozivom na broj telefona: 063/71-72-484 ili kontaktiranjem putem imejl adrese: .

PRAVA I OBAVEZE PUNOPRAVNIH ČLANOVA UDRUŽENJA:

  • Punopravno članstvo stiče se donošenjem odluke o prijemu od Upravnog odbora Udruženja nakon podnošenja pristupnice.
  • Članarina je obavezna za sve članove Udruženja i iznosi 2.000 dinara na godišnjem nivou.
  • Članovi Udruženja prijemom u članstvo postaju deo Skupštine Uduženja (pročitati Statut).
  • Učlanjenjem automatski dobijate sledeće mogućnosti: učestvovanje u svim aktivnostima koje Udruženje organizuje, mogućnost realizacije vaših ideja i uključenja istih u redovni program rada Udruženja, besplatno učešće ili učešće sa popustom na sve seminare, radionice i edukacije koje organizujemo.
  • Svi članovi Udruženja saglasni su sa ciljevima i načinom rada Udruženja u potpunosti, kao i sa njegovim Statutom.

Više informacija o pravima, obavezama, ciljevima i načinom rada Udruženja možete pronaći u Statutu. Sva dodatna pitanja možete nam poslati na imejl adresu: ili se možete informisati lično u prostorijama Udruženja u zakazanom terminu. Zakazivanje se vrši pozivom na broj telefona: 063/71-72-484.

Napomena:

Lica mlađa od 18 godina mogu postati članovi Udruženja i to prema članu 5. Statuta Udruženja „Bulevar Umetnosti‟, koji glasi:

Član Udruženja može biti svako lice koje prihvata ciljeve Udruženja i Statut i podnese prijavu za učlanjenje Upravnom odboru Udruženja.
Maloletno lice sa navršenih 14 godina života može se učlaniti u Udruženje uz prilaganje overene izjave njegovog zakonskog zastupnika o davanju saglasnosti.

Za lice mlađe od 14 godina iz stava 1. ovog člana prijavu podnosi njegov zakonski zastupnik.

Formular o davanju saglasnosti zakonskog zastupnika možete preuzeti ovde:
FORMULAR O SAGLASNOSTI STARAOCA

 

STATUT UDRUŽENJA "BULEVAR UMETNOSTI"