USLOVI KORIŠĆENJA

Samim korišćenjem sajta pristajete na ove uslove i nikakav poseban pristanak od strane korisnika nije potreban da bi ga ovi uslovi obavezivali. Poznavanje ovih „Pravila i uslova korišćenja sajta‟ u svakom trenutku predstavlja obavezu korisnika sajta. Portal „Bulevar Umetnosti‟ zadržava pravo promene ili dopune pravila i uslova korišćenja u svakom trenutku, o čemu će blagovremeno obavestititi sve korisnike.

Internet portal „Bulevar Umetnosti‟

„Bulevar Umetnosti‟ je internet portal posvećen afirmaciji umetnika, kreativnih stvaralaca i stručnjaka iz oblasti umetnosti i kulture; afirmaciji umetnosti i kulture uopšte i pružanju relevantnih informacija iz ovih oblasti.

Sve informacije objavljene na sajtu su dobijene iz medija, od strane organizacija i fizičkih lica kao javno dostupne, informativnog karaktera i neobavezujuće u bilo kom smislu. S obzirom na to da od trenutka objavljivanja može doći do zastarevanja određenih informacija, portal „Bulevar Umetnosti‟ ne odgovara za tačnost objavljenih informacija, ali ćemo se svakako truditi da budu što tačnije i redovno ažurirane.

Sve sadržaje portal objavljuje u dobroj nameri i informativne svrhe. Sve sadržaje portala koristite na sopstvenu odgovornost i portal se ne može smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu korišćenjem istih. Pristup portalu i svim njegovim sekcijama dozvoljen je osobama svih uzrasta i potpuno je besplatan.

Portal „Bulevar Umetnosti‟ ima isključiva autorska prava na sajtu www.bulevarumetnosti.rs, uključujući tekst, slike, audio, video, audio-vizuelni sadržaj, dizajn, programski kod, baze podataka. Svako neovlašćeno raspolaganje bilo kojim delom ili celinom od navedenih, smatraće se zloupotrebom i kršenjem autorskog prava, te podleže sankcionisanju u skladu sa zakonom.

Portal „Bulevar Umetnosti‟ sadrži i elemente na kojima isključiva autorska i druga prava iz oblasti intelektualne svojine imaju druga lica, kao što su sadržaji korisnika usluga, poslovnih partnera, oglašivača i besplatnog sadržaja. Druga lica imaju isključivu odgovornost za sadržaj na kojem su nosioci tih prava, bez obzira na to što se takav sadržaj nalazi na stranici www.bulevarumetnosti.rs.

Dalje prenošenje sadržaja, ili dela sadržaja sa stranice www.bulevarumetnosti.rs, dozvoljeno je samo uz prethodno naznačenje da je preuzeto sa stranice www.bulevarumetnosti.rs

„Arterium‟ – mreža kreativnih stvaralaca

„Arterium‟ je socijalna mreža posvećena isključivo okupljanju fizičkih lica (umetnika, kreativnih stvaralaca i stručnjaka iz oblasti umetnosti i kulture) i pravnih lica (udruženja, institucija, galerija, muzeja, pozorišta itd.), koji svoje ciljeve i aktivnosti usmeravaju ka oblastima umetnosti i kulture. Svi otvoreni profili za koje se utvrdi da ne spadaju u ove kategorije biće obrisani.

Za korišćenje usluga „Arteriuma‟ neophodna je registracija, koja je besplatna. Registrovani korisnik koji je otvorio profil ima sva prava i obaveze proistekla iz Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Fizičko ili pravno lice može imati i koristiti samo jedan registrovan nalog.

Korisnik usluga „Arteriuma‟ ima apsolutnu kontrolu u objavljivanju ličnih podataka i objavljuje ih na sopstvenu odgovornost. Podaci koji su neophodni za izvršenje registracije ostaju u našoj bazi i nisu javno dostupni, sem ako ih vi ne učinite javnim. Neki osnovni podaci su po pravilu javni, ali ih po otvaranju profila možete učiniti vidljivim ili nevidljivim na vašem profilu. Mreža „Arterium‟ ne iznajmljuje, prodaje ili deli lične informacije o vama sa drugim ljudima ili kompanijama. Takođe, mreža „Arterium‟ ne deli informacije za ličnu identifikaciju sa trećim licima bez pristanka.

Profil na „Arteriumu‟ može se koristiti samo u afirmativne svrhe odnosno prezentaciju vašeg rada u oblasti umetnosti i kulture. Sve informacije, foto i video sadržaji koji nisu postavljeni u ove svrhe biće obrisani.

Prilikom korišćenja profila na „Arteriumu‟ striktno je zabranjeno:
– nedozvoljena reklamna komunikacija sa velikim brojem članova (spam);
– prikuljanje ličnih podataka velikih razmera korišćenjem automatizovanih sistema (bots, robots, spiders, scrapers);
– vređanje korisnika po bilo kojoj osnovi (religijska, politička, rasna itd.);
– postavljanje nezakonitog, uvredljivog ili pornografskog sadržaja;
– organizovanje bilo kakvog vida takmičenja i nagradnih igara bez dozvole B:UM kreativnog tima;
– postavljanje neistinitih podataka ili korišćenje tuđih za otvaranje profila.

Kršenje ovih pravila povlači automatsko brisanje profila i svih sadržaja u okviru njega bez najave.

Svi sadržaji objavljeni na profilima postavljeni su od strane trećih lica i portal „Bulevar Umetnosti‟ i mreža kreativnih stvaralaca „Arterium‟ ne garantuju za njihovu tačnost niti preuzimaju odgovornost za eventualnu štetu nastalu korišćenjem istih.

Portal „Bulevar Umetnosti‟ nije odgovoran za eventualnu privremenu nedostupnost servisa, niti za delimično ili potpuno nefunkcionisanje, ili pogrešno funkcionisanje istog. Portal „Bulevar Umetnosti‟ nije odgovoran za tehničke probleme koji mogu dovesti do kašnjenja i/ili pogrešne obrade elektronskih podataka, uključujući i sistemski sat. Za ispred navedeno odgovorni su davaoci internet usluga.

Mreža kreativnih stvaralaca „Arterium‟ može biti privremeno nedostupna, ili dostupna u ograničenom obimu, kao rezultat redovnog održavanja sistema ili njegovog unapređenja.